demagog značenje

demagog (grč.). 1. pov helenski pučki govornik koji je nastupao kao predstavnik naroda. 2. Suvremeni političar koji se služi sofizmima, retorikom i laska ukusu svjetine da bi je pridobio.