Delzons značenje

Delzons, Alexis Joseph (1775–1812), franc. general; sudjelovao u zaposjedanju dubrovačkoga područja (1806) i dr. hrv. krajeva (1809); poslije bio zapovjednik u Ljubljani i Karlovcu, a 1810. inspektor hrv. postrojbi u sastavu Napoleonove vojske.