Delvaux značenje

Delvaux, Paul (1897–1994), belg. slikar, blizak nadrealizmu P. Magritta i G. De Chirica. Usnuli grad.