delegatus apostolicus značenje

delegatus apostolicus (lat.), papinski poslanik, brine se za crkv. poslove na nekom području, ali ne obavlja diplomatsku misiju.