del credere značenje

del credere (tal.: na vjeru), klauzula kojom komisionar komitentu sam pruža posebno pojačano jamstvo da će posao koji za njega bude sklopio biti stvarno i navrijeme obavljen.