dekoncentracija značenje

dekoncentracija (lat.). 1. Prijenos nekih funkcija sa središnjih upravnih vlasti na njezine predstavnike u teritorijalnim jedinicama. Po tome se ona razlikuje od decentralizacije kod koje se pravo odlučivanja prenosi na lokalna izabrana predstavnička tijela. 2. psih nedostatak pozornosti, rastresenost.