deklinacija značenje

deklinacija (lat.). 1. lingv sklanjanje, sklonidba, imenska fleksija, mijenjanje oblika imenskih riječi (imenica, članova, pridjeva, brojeva, zamjenica) po padežima, rodu i broju. 2. astr kutna udaljenost nebeskoga tijela od nebeskoga ekvatora, mjerena po nebeskom meridijanu.