deklarativni akt značenje

deklarativni akt (lat.), odluka drž. organa kojom se utvrđuje postojanje nekoga prava ili odnosa nastaloga prije donošenja dotičnoga akta (→ konstitutivni akt).