Deklaracija o pravima građanina i čovjeka značenje

Deklaracija o pravima građanina i čovjeka (franc. Déclaration des droits l’homme et du citoyen), polit. dokument franc. Narodne skupštine iz 1789., sadržava temeljna prava pojedinca i temeljna načela ustrojstva vlasti; drži se osnovnim polit. dokumentom modernoga doba.