Deklaracija o pravima djeteta značenje

Deklaracija o pravima djeteta, dokument koji je usvojila skupština UN 1959; sadrži osnovna polit. načela i preporuke za temeljnu zaštitu djeteta radi osiguravanja njegova razvoja putem edukacije dostupne svakom djetetu. Potpisale su je sve države članice UN.