Deklaracija o pravima čovjeka značenje

Deklaracija o pravima čovjeka→ prava čovjeka