Dekalog značenje

Dekalog (grč.), deset zapovijedi uklesanih u dvije kamene ploče što ih je Jahve dao Mojsiju na Sinaju. Prve tri govore o obvezama prema Bogu, ostale o odnosu čovjeka prema čovjeku.