dekabristi značenje

dekabristi (rus. dekabr’: prosinac), rus. plemićki revolucionari koji su digli oružani ustanak protiv carizma u prosincu 1825. radi uklanjanja apsolutizma i kmetstva. Pošto je ustanak ugušen, obješeni su vođe P. I. Pestelj, N. Muravjov, K. F. Riljejev, A. a. Bestužev-Rjumin i Kahovski, a drugi su poslani u Sibir.