deiktičan značenje

deiktičan (kasnogrč.), pokazni, koji na nešto upućuje; dokazni. lingv deiktična čestica, pokazna čestica, npr. u hrvatskom -s (ostatak stare pokazne zamjenice) u prilozima danas, jutros, proljetos i dr.