Dedijer značenje

Dedijer, Stevan (1911–2004), srp. fizičar i publicist. Istraživač u institutima Ruđer Bošković u Zagrebu i Boris Kidrič u Vinči; u Lundu (Švedska) pokrenuo studij poslovnoga obavještavanja.