decimetar značenje

decimetar (znak dm), decimalna jedinica za duljinu, deseti dio metra; 1 dm = 0,1 m.