deci- značenje

deci- (lat.) (znak d), predmetak u nazivu decimalne jedinice, znači 10–1.