De Rossi značenje

De Rossi, Giovanni Battista (1822–94), tal. arheolog i epigrafičar; utemeljitelj starokršć. arheologije. Podzemni kršćanski Rim.