DDT značenje

DDT (diditi), C14H9Cl5, diklor-difenil-trikloretan; bijeli prah karakteristična mirisa, poznati insekticid. Zbog otrovnosti i spore razgradljivosti upotreba mu je ograničena ili zabranjena.