Davis značenje

Davis (Davys), John (o. 1550–1605), engl. pomorac i istraživač; otkrio → Davisova vrata i Falklandske otoke.