David von Rhonfeld značenje

David von Rhonfeld, Emil (Emilijan) (1837 – između 1914. i 1917), austr. general; namjesnik i voj. i zapovjednik Dalmacije od 1890. Zauzimao se za uvođenje hrv. jezika kao službenoga u drž. uredima u Dalmaciji.