Dausset značenje

Dausset, Jean (1916-2009), franc. liječnik. Otkrićem histokompatibilnih antigena u čovjeka pridonio napretku genetike. 1980. dobio Nobelovu nagradu za medicinu, sa B. Benacerrafom i G. Snellom.