Darginci značenje

Darginci (Dargan), kavkaski narod u Rusiji u Dagestanu; 365 000 pripadnika. Pretežito muslimani-suniti, govore posebnim kavkaskim jezikom.