Danton značenje

Danton, Georges (1759–94), jedan od vođa franc. revolucije; organizirao juriš na Bastilleu 14. 7. 1789. i na kralj. dvorac Tuileries 10. 8. 1792., te obranu od intervencionista; vođa montanjara, min. pravde. Pošto je došao u sukob s M. Robespierreom, giljotiniran.