Daničić značenje

Daničić, Đuro (pr. prezime Popović) (1825–82), hrv. i srp. filolog. Leksikograf, gramatičar, izdavač knjiž. starina; prvi urednik Rječnika hrvatskoga ili srpskog jezika JAZU (pokrenut 1880); dao preglede korijena, osnova i oblika knjiž. štokavštine. Za londonsko »Biblijsko društvo« preveo Stari zavjet Biblije.