danguba. značenje

danguba. 1. Naknada za izgubljenu zaradu (svjedoku, vještaku za dolazak pred sud). 2. Prekoračenje roka za utovar ili istovar (broda, vagona), za što se plaća predviđena kazna (penali).