dalekozor značenje

dalekozor, optički instrument za promatranje udaljenih objekata; povećanjem vidnoga kuta omogućuje promatraču uočavanje detalja kao da se udaljenost smanjila. Gl. dijelovi: objektiv i okular. Prema tome da li se zrake svjetlosti u dalekozoru lome ili reflektiraju razlikujemo: dioptrički d. ili → refraktor (Keplerov, Galilejev), katoptrički d. ili → reflektor i katadioptrički d. (kombinacija refraktora i reflektora). Prvi d. je o. 1590. konstruirao Giovanni Della porta.