Daksa značenje

Daksa, otok kod Dubrovnika, franjevački samostan i crkva sagrađeni oko 1281; u doba fran. uprave (1808–13) samostan razrušen, a kamenje rabljeno za gradnju utvrde; obnovljen u doba austr. uprave. 1944. partizani su na D. ubijali zatočenike iz dubrovačkoga kraja.