Dahrendorf značenje

Dahrendorf, Ralf (1929-2009), njem. sociolog; smatra da klasni sukobi ne nastaju iz ekon. već iz polit. razloga. Klase i klasni sukobi u industrijskom društvu.