D’Azeglio značenje

D’Azeglio, Massimo (1798–1866), tal. političar, pisac i slikar. Borio se u oslobodilačkom ratu protiv Austrije; predsj. prvoga tal. kabineta (1849–52). Pisao romane i memoare; pejzažist.