D’Annunzio značenje

D’Annunzio, Gabriele (1863–1938), tal. pjesnik, prozaik, dramatik i političar; »nacionalni« pjesnik faš. Italije. Erudit, majstor dotjerana izraza. Djevičanska zemlja; Peskarske novele; Rimske elegije; Mrtvi grad; Francesca da rimini. Politički intervencionist, potom fašist. 1919. sa skupinom dobrovoljaca zaposjeo Rijeku, koju je potom anektirala Italija.