Cvetko značenje

Cvetko, Dragotin (1911–93), slov. muzikolog; napisao temeljna djela o pojedinim slov. glazbenicima (Jacobus Gallus Carniolus; Davorin Jenko i njegovo doba) i ukupnoj povijesti glazbe (Povijest glazbene umjetnosti u Sloveniji, 3 sv.).