čuvstvo značenje

čuvstvo, psih uz spoznaju i htijenje jedan od gl. oblika (modaliteta) psih. doživljavanja; javlja se kao ugoda, neugoda ili mješavina obojega (radost, žalost, srdžba, strah, mržnja, ljubav, ljubomora, ponos, stid, pažnja, zanos), a prate ga fiziol. promjene u disanju, optoku krvi, lučenju žlijezda, moždanom elektricitetu. Psihologija i filozofija promatraju č. kao osnovno očitovanje duševnoga života, koje ga obilježuje dublje nego razum ili volja (→ osjećaj).