Cushing značenje

Cushing, Harvey Williams (1869–1939), am. neurokirurg; opisao bolest koja nastaje od prekomjernoga lučenja hormona kore nadbubrežne žlijezde (Cushingov sindrom).