Curie značenje

Curie, Pierre (1859–1906), franc. fizičar; poznat po radovima o magnetizmu i otkriću piezoelektričnoga efekta i kem. elementa radija zajedno sa suprugom M. Curie-Skłodowskom. Nobelova nagrada za fiziku 1903.