Cuenca značenje

Cuenca, grad u J Ekvadoru, na vis. od 2600 m; 255 000 st. Građevine iz 16. st. Osn. 1557. Sveuč. Turizam.