Cucuteni značenje

Cucuteni, lokalitet u S Moldaviji, Rumunjska; eponim kulture kasnoga neolitika iz ← 4–3. tisućljeća.