Croatia značenje

Croatia, latinizirano ime za Hrvatsku; Kroacija.