Cro-Magnon značenje

Cro-Magnon, špilja u J Francuskoj u kojoj je 1868. otkriveno 5 kostura fosilnoga čovjeka (kromanjonska rasa). Nalazi potječu iz würmskoga glacijala i pripadaju kulturnom stupnju aurignaciena.