Crnojevići značenje

Crnojevići, crnog. feud. loza; poslije Balšića preuzeli vlast u Zeti (1421). Ivan (1465–90), priznavši mlet. vlast, ratovao protiv Turaka; Đurađ (1490–96), osnovao 1493. tiskaru, umro u tur. zatočeništvu; njegovu bratu Staniši (Skender-begu) Turci su predali na upravu Crnogorski sandžak (1514–28).