Crnojevića štamparija značenje

Crnojevića štamparija, tiskara osn. 1493. na Obodu (tiskar Makarije), poslije prenesena na Cetinje; tiskala prve ćir. crkv. knjige Oktoih (Osmoglasnik), Trebnik i Psaltir.