Crnogorska stranka značenje

Crnogorska stranka, polit. organizacija osn. 1925., djelovala neformalno od 1918. pod nazivom Crnog. federalisti; zalagala se za federalni status Crne Gore; od 1927. u sklopu Seljačko-demokr. koalicije.