Crnogorci značenje

Crnogorci, južnosl. narod.(o. 550 000 pripadnika) naseljen pretežito u Crnoj Gori (o. 380 000), te Srbiji (o. 140 000). Uglavnom pravoslavci. Govore štokavskim ijekavskim narječjem crnog. jezika; unatoč mnogim podudarnostima i sličnostima s jezicima Hrvata, Srba i Muslimana, jezik Crnogoraca pokazuje obilje fonetskih, morfoloških i leksičkih posebnosti; standardni jezik pod dugotrajnim je utjecajem i pritiskom srp. jezične tradicije. Pošto je Crna gora došla pod Turke (potkraj 15. st.), crnog. plemenima upravljali su lokalni vojvode i plemenske skupštine; u tijeku 18. st. razvila se nac. svijest i stvorio savez crnog. plemena, koji je priznao autoritet cetinjskih vladika. Berlinskim kongresom priznata je crnog. narodu 1878. puna neovisnost. U Kraljevini SHS, kasnije kraljevini Jugoslaviji (1918–41), Crnogorci nisu bili priznati kao poseban narod. U tijeku Narodnooslobodilačkoga rata (1941–45) izborili su nac. slobodu (→ Crna Gora).