crnci značenje

crnci, širok i nedovoljno precizan antropološki naziv za pripadnike negroidne rasne skupine; žive pretežito u Africi, a u manjim skupinama i izvan nje (Malaja, Filipini).