crna jama značenje

crna jama, astr mogući završetak života zvijezde, mase veće od dvostruke mase Sunca. Zvijezda se nakon iscrpljivanja nuklearnih izvora energije urušava i dostiže ogromnu gustoću. Ukoliko se uruši unutar tzv. Schwarzschildova polumjera (polumjer gustoga tijela na čijoj površini brzina odvajanja postaje jednaka brzini svjetlosti), nastaje nevidljiva c. j. Postojanje c. j. do sada nije pouzdano dokazano.