crkva. značenje

crkva. 1. Zajednica kršć. vjernika osnovana od Isusa Krista. Kao organizacija razvila se od prvobitnih vjerskih zajednica (ecclesiae) u koje su bili okupljeni prvi kršćani. Riječ c. danas označuje Katoličku c. (rimska, zapadna, latinska), Pravoslavnu c. (grčka, istočna, ortodoksna) i Protestantsku ili reformiranu c. (koju sačinjavaju mnogobrojne sljedbe), poznate pod imenom kršćanska crkva. 2. Zgrada za obavljanje kršć. vjerskih obreda. Najraniji oblik c. je bazilika sa srednjim povišenim i dva ili više nižih bočnih brodova (lađa), koji na I strani završavaju apsidama, a na Z su strani povezani zajedničkim atrijem (narteksom). Crkvena arhitektura doseže vrhunac u kasnom sr. vijeku kada nastaju raskošne romaničke i got. katedrale.