Cree značenje

Cree, sjevernoam. Indijanci iz algonkinske porodice; o. 7000 pripadnika u I Kanadi. Dijele se na »šumske« C. (Indijanci subarktika) i »nizinske« C. (Indijanci Velikih nizina).