Craiova značenje

Craiova, grad u J Rumunjskoj, 313 000 st. Metalurgija, kem. i prehr. industrija. Sveučilište.