Cournot značenje

Cournot, Antoine Augustin (1801–77), franc. filozof, matematičar i ekonomist; utemeljitelj mat. smjera u ekonomiji. Materijalizam, vitalizam i racionalizam; Opći pregled ekonomskih doktrina.