Cortese značenje

Cortese, Paolo (1465–1510), tal. renesansni pjesnik; u djelu O učenim ljudima (prva prava knjiž. kritika u renesansi) prikazao i hrv. humaniste I. Česmičkoga i I. Ravenjanina.